• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข้อมูลเผยแพร่

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

วิดีโอการเรียนการสอน

วันที่เผยแพร่ : 23/06/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

ปัจจุบันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์หลายหลักสูตร โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ และ/หรือ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจของตน อนึ่งเพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นไปในวงกว้าง จึงได้มีการรวบรวมกิจกรรมฝึกอบรมต่าง ๆ ในรูปแบบวิดีโอ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถติดตามชมย้อนหลังได้


รายการ.-

 

                       เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน  เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงินในการเริ่มต้นธุรกิจ DIPROM CHANGE2SHIFT โครงการปรับกลยุทธ์องค์กรฝ่าวิกฤต     SMEs GROW UP : Day 12 l ผลักยอดขายด้วย WordPress SMEs GROW UP : Day 11 l ดึงดูดยอดขายหลักล้าน ด้วยการถ่ายภาพ DIY SMEs GROW UP : Day 10 l เขียน Content ให้สุด ไม่หยุดแค่ที่แชร์ SMEs GROW UP : Day 9 l ปั้นยอดขาย ขยายตลาดด้วย Google Ads Es GROW UP : Day 8 l Momentum Marketing จุดกระแสการตลาดออนไลน์ ให้ยอดขายทะลุล้าน