• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข้อมูลเผยแพร่

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

วิดีโอการเรียนการสอน

วันที่เผยแพร่ : 23/06/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

ปัจจุบันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์หลายหลักสูตร โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ และ/หรือ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจของตน อนึ่งเพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นไปในวงกว้าง จึงได้มีการรวบรวมกิจกรรมฝึกอบรมต่าง ๆ ในรูปแบบวิดีโอ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถติดตามชมย้อนหลังได้


รายการ.-