• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 30
    เม.ย. 2564
    กระบี่่ลาเท็กซ์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ยางหุ้มรองเท้าป้องกัน COVID-19

         การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไม่น้อย ผลิตภัณฑ์ที่่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เข้ามามีบทบาท ชัดเจนมากขึ้นในการต่อสู้กับโรคนั้น บุุคลากรทางการแพทย์ ผู้เป็นด่านหน้ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่่ต้องมีอาวุธครบ พร้อมรับมือ เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลา รวมทั้งป้องกัน ความเสี่่ยงไม่ให้ติดเชื้อจากการรักษาผู้ป่วย ด้วยเหตุุนี้ คุณอดิศร เกิดสุข จากห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่่ลาเท็กซ์ ผู้ผลิตและจำ หน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา จึงมีความยินดี อย่างยิ่งที่่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากยางพาราในโครงการการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม      คุณอดิศร บอกเล่าถึงภาพรวมธุรกิจของห้างหุ้นส่วน จำกัด กระบี่ลาเท็กซ์ ว่าดำเนินการมากว่า 3 ปีแล้วโดยแปรรูป ยางพาราจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ เช่น หมอนหนุนหมอนพนักพิงหมอนรองคอ ที่่นอนภายใต้แบรนด์ KrabiLatex ที่่มีจุดเด่นคือทำจากยางพารา มีความยืดหยุ่นสูง นุ่มสบาย ช่วยกระจายแรงกดทับ ทำให้ลดอาการปวดเมื่อย เวลานอน ที่่สำคัญไม่มีสารเคมีเจือปน ปราศจากไรฝุ่น อันเป็นสาเหตุุของโรคภูมิแพ้ จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ห้างสรรพสินค้า และการออกบูธแสดงสินค้า      นอกจากผลิตสินค้าและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตัวเองแล้ว ยังรับผลิตแปรรูป ยางพาราให้แก่อุตสาหกรรม ต่าง ๆ อาทิ ถุงมือยาง รองเท้ายาง ตุ๊กตาจากยางพารา ด้วยความสามารถของผู้ประกอบการในการปรับสูตร น้ำยางพาราให้เหมาะสมกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทำให้ ธุรกิจในส่วนของการรับผลิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนได้้รับ โอกาสร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ยางหุ้มรองเท้าป้องกัน COVID-19 มีจุดเด่นคือ ผลิตจากยางพาราไทยแท้ ช่วยป้องกันรองเท้าจากเชื้อโรค กันน้ำ  กันฝุ่น คลุมรองเท้าได้อย่างมิดชิด สามารถล้าง ทำความสะอาดได้ อบฆ่าเชื้อได้เนื้อหนา น้ำหนักเบา มีความทนทาน ด้านล่างถุงรองเท้ามีดอกยางช่วยลดกันลื่น ด้วยความยืดหยุ่นของยางจึงใส่และถอดออกง่าย      “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยแนะนำเรื่อง การผลิต เงินลงทุน และการสร้างแม่พิมพ์รองเท้า และ ยังได้ร่วมมือกับนักวิจัยในโครงการจากวิทยาลัยนานาชาติ ยางพาราไทย-จีน นำเทคโนโลยีน้ำยางพาราที่่ผ่านการวิจัยว่า สามารถป้องกันเชื้อโรคมาใช้ในการออกแบบให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพด้วย”      ปัจจุุบันโครงการได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ยางหุ้มรองเท้าป้องกัน COVID-19 แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลหาดใหญ่่โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลจะนะ และโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ เพื่อให้้บุุคลากรทางการแพทย์ นำไปใช้ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในการดููแลผู้ป่วยที่่ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นช่วงการ ทดลองตลาดและสำรวจความพึงพอใจ ก่อนจะลุยตลาดและ วางจำหน่ายต่อไป คุณอดิศร เกิดสุข ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่่ลาเท็กซ์   : 11 หมู่่ที่่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่่ จังหวัดกระบี่่ 81000  : 09 6967 7859   : https://www.facebook.com/krabilatexfactory/   ที่มา : รายงานประจำปี 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม