• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 31
    ม.ค. 2558
    เจริญกิจ เออาร์ ต่อยอดธุรกิจก่อสร้าง สร้างบ้านน็อคดาวน์ ต้นทุนต่ำ

    ก่อนที่บริษัท เจริญกิจ เออาร์ จำกัด จะถูกก่อตั้งขึ้น ได้ดำเนินการอยู่ในรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อรับเหมาก่อสร้างทั่วไปภายใต้ชื่อ เจริญกิจก่อสร้าง มาตั้งแต่ พ.ศ.2500 ต่อมาวงการก่อสร้างขยายตัว ปริมาณความต้องการวัสดุก่อสร้างในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงได้ขยายโรงงานเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการ พร้อมกับก่อตั้งบริษัท เจริญกิจ เออาร์ จำกัด ขึ้นในปี 2536 เพื่อผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด   จากรุ่นพ่อสู่พี่สาว สืบต่อมาจนถึงคุณศราวุธ ฉันทวิบูลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญกิจ เออาร์ จำกัด ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนความรู้ ด้วยมองว่าแม้จะเป็น SMEs ที่ไม่ได้มีเงินทุนมากมาย แต่มีจุดแข็งคือความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม เพราะผู้บริหารและพนักงานอยู่ในสายงานก่อสร้างและสายงานผลิตวัสดุก่อสร้างมานานทำให้มีความเชี่ยวชาญ จึงสนใจเข้าร่วม โครงการประยุกต์งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   โดยได้รับทั้งคำปรึกษาแนะนำเชิงลึก รวมถึงการนำงานวิจัยเข้ามาทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมกับความรู้ที่มีอยู่เดิมจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งก็คือบ้านถอดประกอบได้หรือบ้านน็อคดาวน์ ด้วยการนำนวัตกรรมผนังสำเร็จรูปที่ได้รับการเสริมความแข็งแรงจากการใช้กรอบเหล็กทุกชิ้น กับนวัตกรรมเสาที่ออกแบบเฉพาะในการรับน้ำหนักผนัง นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมระบบการจับยึดชนิดพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทฯ ที่เพิ่มความแข็งแรงและปลอดภัยให้กับบ้าน   คุณศราวุธ ฉันทวิบูลชัย บริษัท เจริญกิจ เออาร์ จำกัด 627/1-9 ม.7 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์ 0 5629 6007-9 www.ar.in.th   ที่มา : รายงานประจำปี 2558 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม