• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

 • 31
  ม.ค. 2561
  บจก.อุตสาหกรรมอะไหล่ (1999) จัดการพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายได้สำเร็จ

  บริษัท อุตสาหกรรมอะไหล่ (1999) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถบรรทุกซึ่งมีลูกค้าหลักในประเทศ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจโดยทายาทผู้ก่อตั้งคือ คุณพงษ์กิตติ์ วุนวิริยะกิจ คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยหนึ่งในแนวทางพัฒนาองค์กรคือ การลดใช้พลังงาน ซึ่งในปี 2560 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ 591,724.27 เมกะจูล จึงกำหนดเป้าหมายในการลดต้นทุนการใช้พลังงานลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 6   หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 เรื่อง “การบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียวด้วย Resources Data Analytic” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คุณพงษ์กิตติ์ มองเห็นปัญหาในกระบวนการผลิตอย่างชัดเจน จึงกำหนดแนวทางในการปรับปรุง ร่วมกับการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมคุณภาพโดยใช้หลักการทางสถิติ (Statistical Quality Control, SQC) และสร้างมาตรการช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานนำมาใช้ เช่น วางแผนปิดมอเตอร์พัดลมระบายอากาศที่ระบบ Cooling Tower ในกระบวนการฉีดยางลูกหมาก เพื่อลดไฟฟ้าเกินความจำเป็นในการระบายความร้อน   การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED และมาตรการลดลมรั่วในกระบวนการผลิต การฉีดยางลูกหมาก ระบบลมอัด แบบลูกสูบใช้งานในกระบวนการผลิต จากการปรับเปลี่ยนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ จากเดิมมีต้นทุนด้านพลังงานสูงถึง 127,797.60 บาทต่อปี เหลือเพียง 69,300.41 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับมีค่าใช้จ่ายลดลงครึ่งหนึ่ง คือร้อยละ 45.77 อันเป็นผลจากการลดพลังงานที่ไม่จำเป็นอย่างเป็นรูปธรรม   คุณพงษ์กิตติ์ วุนวิริยะกิจ บริษัท อุตสาหกรรมอะไหล่ (1999) จำกัด 27/7 หมู่ 6 ถ.พานทอง-บ้านบึง ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โทรศัพท์ 08-6522-3591   ที่มา : รายงานประจำปี 2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 • 31
  ม.ค. 2560
  ซีเอสพี คาสติ้งฯ บริษัทชิ้นส่วนรถยนต์ สัญชาติไทย 100%

  บริษัท ซีเอสพี คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2543 เป็นผู้นำด้านผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ OEM ของคนไทย โดยมีคุณวีรวุฒิ ไวเมลืองอรเอก ผู้จัดการทั่วไป ดำเนินการส่งสินค้าของบริษัทฯ กว่า 90% ป้อนเข้าโรงงานประกอบรถยนต์ญี่ปุ่นหลายแบรนด์ที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ซึ่งจุดนี้เองทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีศักยภาพมากพอที่จะมาเป็นผู้ออกแบบสินค้าด้วยตัวเองได้ จึงเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ซูเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล   หลังจากที่เข้าร่วมโครงการทางบริษัทฯ ได้กลับมาพัฒนาระบบโดยการประยุกต์ใช้จากระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS) พัฒนาคุณภาพของบุคลากร เทคนิคการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งมีเครือข่ายมากขึ้นจากการรวมกลุ่ม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น เพิ่มยอดการส่งออกไปต่างประเทศได้อีก 5% จากประเทศญี่ปุ่น จีน โปแลนด์ และสโลวาเกีย ขณะเดียวกันยังสามารถลดของเสียในการผลิต ลดต้นทุนได้อีกประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี   คุณวีรวุฒิ ไวเมลืองอรเอก บริษัท ซีเอสพี คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 57/1-2 หมู่ 2 ต.บางโพธิ์เหนืออ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ : 0 2581 7450-2 โทรสาร : 0 2581 7449   ที่มา : รายงานประจำปี 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม