• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 21
    ม.ค. 2565
    รางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2565 (DIProm Consultant Award 2022)

     ขอเชิญที่ปรึกษาที่รับงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ปีงบประมาณ 2563 - 2564) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สมัครเข้าประกวด        รางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2565 (DIProm Consultant Award 2022) “เวทีศักยภาพที่ปรึกษา มุ่งพัฒนา MSMEs ให้ดีพร้อม”        เพื่อเชิดชูที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ในการให้บริการปรึกษาแนะนำ    สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่ใช้บริการที่ปรึกษา   ส่งเสริมให้ตลาดปรึกษาแนะนำเกิดการขยายตัว         ประกวดใน 7 สาขา รวม 14 รางวัล    สำหรับที่ปรึกษาที่ให้บริการกับ SMEs และสำหรับที่ปรึกษาที่ให้บริการกับวิสาหกิจชุมชน ดังนี้  1. สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ดีเด่น  2. สาขาการสร้างนวัตกรรมดีเด่น  3. สาขาการตลาด การขายดีเด่น  4. สาขาการบริการต้นทุนดีเด่น  5. สาขาการปรับแผนธุรกิจดีเด่น  6. สาขาการสร้างเครือข่ายดีเด่น  7. สาขาการผลักดันสู่ระบบมาตรฐานดีเด่น    รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2565 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือประกอบการสมัคร ได้ที่       หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อ    คุณสุภัค 093-003-5335   คุณณัฐพร 098-292-9676  สอบถามได้ที่ Line official  ConsultantAward2022   คลิกเลย