• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

 • 31
  ม.ค. 2561
  เจ เอสซี โกลบอล (ไทยแลนด์) ลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์

  บริษัท เจเอสซี โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น เช่น สารป้องกันการสึกหรอ การกัดกร่อน เพื่อทำน้ำมันหล่อลื่น และน้ำยาหล่อเย็นอเนกประสงค์ แม้เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก แต่ต้องการความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน   คุณชาครินทร์ ชูชาติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเพิ่ม Productivity หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณหรือมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น วัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนร่วม ซึ่งเป็น KPI ที่จะชี้วัดการจัดการ ที่มีประสิทธิภาพขององค์กร จึงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0   การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากการนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning ) ที่ได้รับจากการร่วมโครงการมาปรับใช้ในองค์กรยังเกิดผลสำเร็จเชิงมูลค่าที่สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดลงมากกว่า 2.4 ล้านบาท บุคลากรมีศักยภาพในการวางแผนงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว บริหารจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น ตั้งแต่ระบบการจัดการคลังสินค้า การผลิต การขนส่ง ตลอดจนพยากรณ์ คำสั่งซื้อได้อย่างแม่นยำ สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในแต่ละปีมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ พร้อมผลักดันธุรกิจก้าวสู่เวทีการแข่งขันด้วยความมั่นใจ   คุณชาครินทร์ ชูชาติ บริษัท เจเอสซี โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด 37/39 ม.1 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทรศัพท์ 08-0494-9452   ที่มา : รายงานประจำปี 2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 • 31
  ม.ค. 2554
  โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง ไม่ละเลยธรรมาภิบาล

  การเกิดขึ้นของ AEC จะส่งผลให้บริษัทธุรกิจทั้งในและนอกอาเซียนเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น บริษัทเหล่านี้ย่อมต้องมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเชิงการลงทุนหรือเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ประเด็นหนึ่งที่ต่างฝ่ายต่างพิจารณาต่อกันคือ ประเด็นด้านธรรมาภิบาล SMEs ไทยจึงไม่ควรละเลยการพัฒนาประเด็นนี้ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต   บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (PDM) หนึ่งในกลุ่มบริษัท เวลลอย คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบีคุณภาพสูงสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จาระบีและน้ำมันสำหรับโรงงานอาหาร (Food Grade Grease and Oil) เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อประเด็นธรรมาภิบาล โดยได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านความปลอดภัยถึง ๘ ปีซ้อน และได้รับ CSR-DIW (มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) เมื่อปี ๒๕๕๔   คุณวิทวัส บุญญสถิตย์ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (PDM) ๑๒๗๓-๑๒๗๔ ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔ ๔๒๘ ๐๐๙-๑๓, ๐๓๔ ๔๒๙ ๓๐๒-๕ โทรสาร : ๐๓๔ ๔๒๙ ๓๐๑ เว็บไซต์ : www.pdm.co.th   ที่มา : รายงานประจำปี 2554 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม