• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 05
    พ.ค. 2564
    นวัตกรรมรถตัดอ้อยแบบลำ สิ่งประดิษฐ์จากฝี มือคนไทย โดยภาวนายนต์ ด่านช้าง

         ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาวนายนต์ ด่านช้างบริหารงานโดย คุณอานนท์ ภาวนา ผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย มุ่งหวัง ประดิษฐ์รถตัดอ้อยที่่มีประสิทธิภาพ ในต้นทุนที่่ไม่สูงมาก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ลดการเผาอ้อย สาเหตุุปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แต่ด้วยต้องการพัฒนาและต่อยอด การประดิษฐ์ จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้รับเงินทุน และแนวทางการพัฒนารถตัดอ้อยแบบลำ ที่่มีจุดเด่นคือ สามารถต่อพ่วงกับรถไถได้ทุกชนิด ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้ในการตัดอ้อยแบบอ้อยท่อน มีระบบสางใบ ที่่ใช้ลวดสลิง ทำหน้าที่่สางใบอ้อยทั้งลำพร้อมส่งใบทิ้งออกไปด้านข้าง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าไฮดรอลิก พร้อมทั้งมีตัวตัดยอดอ้อย และสะพานลำเลียงอ้อยขึ้นสู่รถตะกร้าหรือรถบรรทุกทันที สามารถตัดได้ 80-150 ตันในเวลา 8 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลูก และลักษณะต้นอ้อย ประหยัดเวลา มีความแข็งแรงทนทาน ที่่สำคัญช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนด้านแรงงานได้ 40 คน ต่อ 1 เครื่อง และเพิ่มราคาขายอ้อยต่อโรงงานเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลได้สูงขึ้น      ปัจจุบันมีจำหน่าย 2 เวอร์ชั่น คือรุ่นคอนเดม เวอร์ชั่น 2 สำหรับต่อพ่วงรถไถด้านหน้า ตัดยอดอ้อย ได้ร้อยละ 95 ราคา 890,000 บาท และรุ่นคอนเดมเวอร์ชั่น 3  สำหรับต่อพ่วงรถไถด้านหลัง ตัดยอดอ้อยได้ร้อยละ 95 แต่มีความคล่องตัวกว่าแบบแรก ราคา 950,000 บาท      “รถตัดอ้อยแบบลำ นี้้ผมใช้เวลาคิดค้นมานานกว่า 6 ปี กว่าจะประสบความสำเร็จ ดีใจมากที่่ได้รับความสนใจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย เพราะช่วยให้การเก็บเกี่่ยวอ้อยสดกลายเป็นเรื่องง่าย ลดการเผาใบ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่่ช่วยเหลือ ด้านเงินทุนและร่วมกันพัฒนาจนสำเร็จไปได้ด้วยดี สำหรับในอนาคตคาดว่าจะมีเงินลงทุนเพื่อให้สามารถ มีกำลังการผลิตต่อปีได้มากขึ้น เพราะปีนี้สามารถผลิตได้เพียง 6 เครื่อง แต่่ความต้องการของเกษตรกรที่่ติดต่อมามีมากขึ้น หากมีเงินทุนเพิ่มจะสามารถผลิตได้มากกว่านี้้”      ภาวนายนต์ ด่านช้าง ยังคงเร่งการผลิิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดจากทั่วสารทิศ และพร้อมจะสร้างสรรค์ผลงานให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ต่อไป นับเป็นความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการไทย ที่่สามารถสร้างนวัตกรรมมาช่วยเกษตรกรทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม คุณอานนท์ ภาวนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาวนายนต์ ด่านช้าง   : 41 หมู่่ที่่ 6 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุุรี 72240  : 08 9915 6586  : https://www.facebook.com/people/รถตัดอ้อยภาวนายนต์-ด่านช้าง/100057265516981    ที่มา : รายงานประจำปี 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม