• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 31
    ม.ค. 2560
    “FULAME” เครื่องหนังย้อมครามธรรมชาติ สร้างความแตกต่าง สู่เทรนด์แฟชั่นที่มีซิกเนเจอร์

    คุณชูเกียรติ บุญเรือง นำวิชาความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ร่ำเรียนมา บวกกับความชื่นชอบวิชาเครื่องหนังมาตั้งแต่สมัยเรียนต่อยอดเป็นธุรกิจของตัวเอง สร้างแบรนด์ FULAME (ฟูลาเม่) โดยเริ่มต้นจากนำเครื่องหนังมาทำเป็นกระเป๋า สายกล้อง และพวงกุญแจ แต่เมื่อลองไปออกบูธขายก็พบว่างานเครื่องหนังที่คนอื่นขายไม่ต่างจากที่ตัวเองทำ จึงคิดทบทวนใหม่ ว่าจะทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองมีความแตกต่างจากของคนอื่นในท้องตลาด   หลังจากการลองผิดลองถูกค้นหาเทคนิค วัสดุ และวิธีการใหม่ ๆ เพื่อมาปรับใช้กับงานเครื่องหนัง ในที่สุดก็ได้เทคนิคการย้อมครามบนเครื่องหนัง ซึ่งจะต่างจากเดิมที่เป็นการย้อมลงบนผืนผ้าที่เห็นกันทั่วไปโดยหลังจากที่ได้หัดย้อมลงบนแผ่นหนังได้สำเร็จ จึงต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องหนังย้อมครามธรรมชาติ เช่น เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า ซึ่งมีซิกเนเจอร์เฉพาะตัว แต่การจะทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและก้าวไปสู่สากล ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่มากขึ้นจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบสู่สากลในรูปแบบ Academy ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   องค์ความรู้และคำแนะนำดี ๆ เกี่ยวกับแฟชั่นที่ได้รับถูกนำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ตรงใจกลุ่มลูกค้าโดยนำเครื่องหนังย้อมครามธรรมชาติมาออกแบบเป็นชุดเดรสแบบสั้นและแบบยาวเจาะกลุ่มผู้หญิงที่ชื่นชอบแฟชั่นหรือเปลี่ยนการแต่งกายไปตามเทรนด์แต่เนื่องจากในกระบวนการผลิตต้องใช้ต้นทุนสูง ในระยะแรกจึงเป็นการพัฒนาชุดเดรสผ้าคราม และเครื่องประดับหนังที่ออกแบบมาให้เข้ากันกับชุด ซึ่งจากการนำผลิตภัณฑ์ไปออกบูธเพื่อจำหน่าย สามารถเพิ่มยอดขายจาก 40,000 - 50,000 บาท เป็น 150,000 บาท   คุณชูเกียรติ บุญเรือง แบรนด์ FULAME 186 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ : 09 7192 4716 http://www.facebook.com/Fulame   ที่มา : รายงานประจำปี 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม