• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 31
    ม.ค. 2561
    โรแยล พลัส ผู้ผลิตเครื่องดื่มผลไม้บรรจุขวดชั้นนำ เตรียมพร้อมสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

    บริษัท โรแยล พลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 โดย คุณพลแสง แซ่เบ๊ เริ่มผลิตและพัฒนา สินค้ากลุ่มแรกในกลุ่มน้ำมะพร้าวบรรจุขวดแก้วและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จนวันนี้โรแยล พลัส กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดชั้นนำของไทย คุณพลแสง มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะส่งต่อ “สินค้าไทย” ไปสู่ “ผู้บริโภคทั่วโลก” จึงมุ่งพัฒนา ด้วยการจัดโครงสร้างธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีและ ระบบควบคุมภายในที่ได้มาตรฐาน พร้อมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา ประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)   หลังจากการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปี 2561 บริษัทได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพรายกลุ่มย่อย “Royal Plus SMART” เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร ด้านทัศนคติต่องานของ บุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการการผลิต ตลอดกระบวนการจนถึงการส่งมอบสินค้าอย่างมี ประสิทธิภาพ   นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีความเข้าใจด้านการบริหารการตลาดและงานขายต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์ตลาดและการตั้งราคา และจากการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้มีการเติบโตของยอดขายแบบก้าวกระโดด โดยปี 2560 มียอดขายอยู่ที่ 450 ล้านบาท ยอดขายเติบโตเป็น 750 ล้านบาท ในปี 2561   คุณพลแสง แซ่เบ๊ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด สำนักงาน : 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โรงงาน : 129 หมู่ที่ 6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-2416-9209   ที่มา : รายงานประจำปี 2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม