• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
คลังความรู้

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

 • 29
  พ.ค. 2563
  องค์ประกอบของพฤติกรรม Behavior Factors

  พฤติกรรมคือการแสดงออก หรือ การกระทำของบุคคลต่อสิ่งที่มากระทบ หรือมาเร้าเรา โดยคนเราจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดก็ตาม เขาจะต้อง      1. รับรู้/ความเชื่อ (Perceive/Believe) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้        2. ความคิด/ทัศนคติ (Attitude/Thinking) จึงจะเกิดการแสดงออกพฤติกรรมซึ่งก็แบ่งเป็นทางบวก หรือทางลบ ด้วยผู้รับรู้ เป้าหมาย สถานการณ์ ประกอบกับ ความคิดหรือ ทัศนคติที่แตกต่างกันทำให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาของพนักงาน ทั้งคำพูด บุคลิกภาพแตกต่างกัน   ที่ ปัจจัย การประยุกต์ใช้ 1 ความตั้งใจจริงและความมีวินัยในตนเองจัดเป็นปัจจัยที่สำคัญ - เริ่มต้นจากกำหนดจุดประสงค์ -เดินตามแผนที่วางไว้ 2 ความรู้และทักษะที่เหมาะกับพฤติกรรม - มั่นใจว่ามีความรู้ในเรื่องที่ต้องการเปลี่ยนอย่างถูกต้อง เช่นต้องการลดน้ำหนักก็ต้องรู้อาหารอะไรเหมาะกับเรา หรือ ออกกำลังแบบไหนดี 3 สังคมเป็นแรงจูงใจ ครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงานมักมีอิทธิพลต่อเรา - คนรอบตัวเราจะช่วยให้เราเดินไปตามเป้าหมายที่กำหนด - เขาย่อมอยากเห็นเรามีความสุขหากสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ - มั่นใจว่าบอกคนใกล้ตัวเราในเรื่องที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรม - อธิบายเป้าหมายและทำไมเราถึงมุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จ 4 ความสามารถทางสังคม หาคนใกล้ตัวที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้สำเร็จ เพื่อขอให้เขาช่วยแนะนำ ช่วยวางแผน - หาผู้ที่จะช่วยเราเปลี่ยนพฤติกรรม อาจเป็นเพื่อน คนรู้จัก ที่ปรึกษา - ผู้ช่วยนี้จะทำให้เป้าหมายที่เรากำหนดไว้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ - นอกจากนั้นเราจะได้คำแนะนำ จากผู้ชี้แนะด้วย 5 โครงสร้างแรงจูงใจ ไม่สามรถบอกได้ว่ารางวัลอะไรดีที่สุด (เพราะขึ้นกับแต่ละคน) - มีทั้งการให้รางวัลและลงโทษ - ควรกำหนดรางวัลเพื่อการจูงใจ 6 โครงสร้างความสามารถ กำหนดโครงสร้างเพื่อให้การทำสิ่งดี ๆ ทำได้ง่ายกว่าสิ่งที่ไม่ดี -จัดสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อให้ทำสิ่งที่ถูกต้องง่ายขึ้น - เขียนเวลาที่ความตั้งใจและความมีวินัยของตนเองไม่เป็นไปตามแผน   ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :    6 Factors That Influence Our Behavior, willpower.co

 • 29
  พ.ค. 2563
  ทัศนคติคือทุกอย่างในชีวิต Attitude is Everything

  ทัศนคติใช้ในการประเมินสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดพฤติกรรม (Behavior) ทัศนคติ และ คุณค่า (Value) มีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช้อันเดียวกัน ทัศนคติเกี่ยวข้องกับ 3 อย่างคือ ความคิด (Cognitive) ผลกระทบ (Affect) และ พฤติกรรม (Behavior) ทัศนคติเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทำงาน ทั้งการมีส่วนร่วมและความพอใจในงานที่ทำ      ทัศนคติมิใช่เฉพาะในงานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับตัวเราเองด้วย หลายคนรับรู้สิ่งที่มากระทบแล้วคิดต่อถ้าคิดดีก็ไม่นำปัญหามาให้ แต่ถ้าคิดไม่ดีก็อาจนำผลลบมาสู่ชีวิต ดังที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์   ตัวอย่างแบบสำรวจทัศนคติ          ตอบคำถามต่อไปนี้        5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง        4 = เห็นด้วย        3 = ไม่สามารถตัดสินใจได้        2 = ไม่เห็นด้วย        1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ที่ เรื่อง คะแนน 1 หน่วยงานงานนี้เป็นสถานที่ทำงานที่ดี   2 ถ้าฉันพยายามมากกว่านี้ ฉันคงทำงานที่นี่ได้   3 อัตราค่าแรงของหน่วยงานแข่งกับหน่วยงานอื่นได้   4 ยุติธรรมในการตัดสินใจเลือกพนักงานเพื่อทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น   5 ฉันเข้าใจในผลประโยชน์หลากหลายที่หน่วยงานจัดให้   6 ฉันได้ใช้ความสามารถเต็มที่ในงานที่ทำ   7 งานที่หนักของฉันเป็นความท้าทายไม่ใช้เป็นภาระ   8 ฉันเชื่อใจและมั่นใจในหัวหน้า   9 ฉันสามารถบอกหัวหน้าในสิ่งที่คิดได้ทุกเรื่อง   10 ฉันรู้ว่าหัวหน้าคาดหวังอะไรจากฉัน     เทคนิคการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก    1. ออกกำลังกาย    2. พักผ่อนให้เพียงพอ    3. ตื่นอย่างกระฉับกระเฉง    4. ร้องเพลงระหว่างอาบน้ำ    5. เดินให้เร็วเข้าไว้    6. ทักทายเชิงบวก    7. มองปัญหาให้เป็นโอกาส    8. เริ่มต้นวันด้วยการคิดว่าจะไปช่วยหรือ บริการใครอย่างไรบ้าง    9. สังคมกับคนที่ทัศนคติเป็นเชิงบวก    10. อ่านหนังสือที่เสริมสร้างกำลังใจ    11. เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ หากพยายาม        12. ลองทำก่อนปฏิเสธ    สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรามีแค่ 10% แต่ อีก 90% อยู่ที่เราตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบกาย ใจ เราแค่ไหน