• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

 • 31
  ม.ค. 2559
  “ORGANOID” ตัวเลือกของคนรักสุขภาพอุดมด้วยโอเมกา 3, 6, 9 จากถั่วดาวอินคา

    จากการวิจัยพบว่า “ถั่วดาวอินคา” มีกรดไขมันโอเมกา 3, 6, 9 สูงกว่าปลาถึง 3 เท่า ซึ่งช่วยการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด บำรุงสมอง ดวงตา ผิวพรรณ นับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของคนรักสุขภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัท โอเมกา 3.6.9 แอนด์ไลโคปีน จำกัด ภายใต้การบริหารงานโดยคุณบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา เพื่อวิจัยและพัฒนา จนได้ “ORGANOID” อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชนิดน้ำมันและชนิดแคปซูล   ด้วยความใส่ใจตั้งแต่การปลูก การคัดสรรเมล็ด กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทำให้บริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น GMP,HACCP, Halal และดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน ISO เนื่องจากมีความต้องการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO มาใช้ควบคุม เพื่อให้กลุ่มลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพื่อรองรับการขยายกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกในอนาคต   ซึ่งกิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการการตลาด และการบริการ (Consultancy Fund : CF) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เข้ามาช่วยพัฒนาบริษัทในหลายด้าน จากที่ปรึกษาที่เข้ามาแนะนำปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนสามารถลดต้นทุนการผลิต/ของเสีย มูลค่า 1 ล้านบาทต่อปี ปรับปรุงการตลาดโดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ และงานแสดงสินค้า ทำให้มีเครือข่ายนำถั่วดาวอินคาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้น สามารถขยายกลุ่มลูกค้าไปยังประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และจีน เพิ่มยอดขายจาก 2 ล้านบาทต่อปี เป็น 5 ล้านบาทต่อปี และผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ ISO 9001: 2008 ในที่สุด   คุณบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา บริษัท โอเมกา 3.6.9 แอนด์ไลโคปีน จำกัด 379/1 หมู่ 3 ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 08 1596 5379, 09 2683 6684 www.organoid.co.th   ที่มา : รายงานประจำปี 2559 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 • 31
  ธ.ค. 2557
  บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคนรักสุขภาพ

  เมื่อทายาทรุ่นที่สองของธุรกิจอาหารสุขภาพไร้สารพิษสัญชาติไทย ภายใต้แบรนด์“ซองเดอร์” เภสัชกรหญิงภาคินี จิวัฒนไพบูลย์ ตัดสินใจเข้าร่วมอบรมในโครงการสร้างเสริมผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเติมประสบการณ์ในเชิงการบริหารจัดการ ก่อนที่จะนำพาองค์กรมุ่งสู่ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและมั่นใจ   “จากคนที่ไม่รู้เลยว่าแผนธุรกิจคืออะไร ต้องวางแผนการทำงานอย่างไร พอเรียนก็จะรู้ว่าทุกอย่างต้องมีการวางแผนในทุกขั้นตอนการทำงานก่อนที่จะไปถึงจุดหมาย ต้องมีการศึกษาข้อดี ข้อเสียของกิจการว่าคืออะไร เราจะประยุกต์สิ่งที่มีอยู่อย่างไร แล้วจะต่อยอดอย่างไร ในรุ่นพ่อแม่ที่บุกเบิกมาเน้นการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุด แต่พอได้ไปอบรม NEC ทำให้รู้ว่าทำผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุดน่ะ ถูกแล้ว แต่เราต้องมีมุมมองด้านการตลาดด้วย”   ก่อนจบโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะต้องทำโปรเจ็กต์ คุณภาคินีใช้หลักการของ SWOT ศึกษาข้อเด่น ข้อด้อยของธุรกิจ ทำให้พบว่าแม้ผลิตภัณฑ์จะมีจุดเด่นที่เป็นออร์กานิค รสชาติอร่อย ดีต่อสุขภาพ แต่แพ็กเกจจิ้งไม่สวยสะดุดตา จึงปรับแพ็กเกจจิ้งใหม่ ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นทันทีถึง 50% และสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ซึ่งมีอายุน้อยลง จากก่อนหน้านั้นฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ   อบรมครั้งเดียวคงไม่พอ ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างคุณภาคินียังได้เข้าอบรมเพิ่มเติมกับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) และนำความรู้ภาคทฤษฎีจากการอบรมมาปรับใช้ในองค์กร ปรับตัวจากธุรกิจครอบครัวมาเป็นองค์กรมืออาชีพที่เป็นระบบระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ ยกตัวอย่างเช่น วางระบบบัญชีการเงินให้เป็นมาตรฐาน วางระบบการจัดซื้อใหม่รวมถึงการจัดการสต็อกสินค้าโดยใช้ระบบ FIFO (First in First out) ด้วยรากฐานอันมั่นคงจากรุ่นพ่อแม่ เมื่อรุ่นลูกเข้ามาต่อยอดด้วยความรู้ทางธุรกิจอันทันสมัย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพซองเดอร์ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานว่า เพื่อสุขภาพที่ดี รสชาติอร่อย ในราคายุติธรรม   เภสัชกรหญิงภาคินี จิวัฒนไพบูลย์ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำ กัด 106 ถ.สนามบินน้ำต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ : 0 2526 8459 0 2967 1200-1 โทรสาร : 0 2967 1302 เว็บไซต์ : www.xongdur.com   ที่มา : หนังสือ 72 ปี แห่งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน