• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 31
    ม.ค. 2556
    ไร่ชาโชคจำเริญ ก้าวสู่มาตรฐาน NOP

    ธุรกิจชาเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีศักยภาพ นอกจากผู้บริโภคในประเทศไทยแล้ว ยังสามารถส่งออกไปยังประเทศที่มีวัฒนธรรมการดื่มชาซึ่งมีมากมาย ทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จึงส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมชา หรือ “คลัสเตอร์ชา” ในอำเภอแม่สลอง จังหวัดเชียงราย อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งการที่พื้นที่อำเภอแม่สลองอยู่บนยอดดอยสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ผสมผสานกับภูมิปัญญาในการปลูกและวิธีเก็บชาของคนในพื้นที่ที่มีมายาวนานกว่า 40 ปี เอื้อให้เกิดผลิตผลที่ดี แต่หากเสริมด้วยความรู้ในการจัดการให้ตรงตามมาตรฐานที่ตลาดโลกต้องการ ย่อมมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น   คุณจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ ผ่านบททดสอบชีวิตมาอย่างโชกโชน ก่อนมาทำธุรกิจไร่ชาในปี 2518 และเริ่มดีขึ้นในปี 2532 หลังจากได้ไปศึกษาดูงานที่ไต้หวัน และพบว่าชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถเก็บผลผลิตได้ปีละหลายครั้ง “ใบชาโชคจำเริญ” เน้นผลิตชาคุณภาพสูง โดยมีการผลิตและจำหน่ายชากว่า 10 ชนิด อาทิ ชาเขียวอู่หลง ชาต้งติ่ง ชาอู่หลงก้านอ่อนใหม่ ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชามรกต เจียวกู่หลาน ชาโสมอู่หลง ชาชิงชิง อู่หลง และอีกมากมาย   ในปีที่ผ่านมาใบชาโชคจำเริญที่ได้รับการส่งเสริมจาก ศภ.1 จึงเป็นผู้ประกอบการ 1 ใน 11 ราย ที่ได้รับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (National Organic Program : NOP ) ของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดอเมริกาและยุโรปได้ด้วยการดื่มชาที่มิได้เพียงแค่ดับกระหาย แต่ยังแสดงถึงวัฒนธรรมอันละเอียดอ่อน ดังนั้นนอกเหนือจากคุณภาพของชาแล้ว คุณจำเริญ ยังให้ความสำคัญกับความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบกล่อง ซอง ขวด ที่เน้นลวดลายธรรมชาติแบบจีนโบราณ เหมาะสำหรับการมอบให้เป็นของฝากหรือชุดของขวัญที่มาพร้อมกับชุดชงชาซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด นับเป็นหนึ่งในอีกหลายความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาอย่างไม่หยุดยั้ง และเรียนรู้การต่อยอดธุรกิจที่มิได้จำหน่ายเพียง “ใบชา” หากแต่จำหน่าย “วัฒนธรรมการดื่มชา” ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย   คุณจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ บริษัท ใบชาโชคจำเริญ จำกัด 5 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร. 053 765 114-9, 08 1883 4875   ที่มา : รายงานประจำปี 2556 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม