• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 31
    ม.ค. 2559
    “มิลลิเมด” สรรสร้างผลิตภัณฑ์ยาไทย คุณภาพดีติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศ

    “ในวิกฤตย่อมมีโอกาส” จากยุคภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทข้ามชาติได้ย้ายถิ่นฐานการผลิตยาไปตั้งรกรากที่อื่น ช่วงนั้นเอง เภสัชกรชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้เห็นโอกาสจึงเข้าซื้อกิจการโรงงานการผลิตยาในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานที่ผลิตและจำหน่ายภายใต้การบริหารของคนไทย 100%   ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย กลุ่มยาแผนปัจจุบันที่รักษาอาการตามโรค อาทิ โรคข้อเข่าเสื่อม โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต กลุ่มเวชสำอาง อาหารเสริม ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งมีมากถึง 300 รายการ กว่า 200 แบรนด์ โดยได้รับมาตรฐานทั้ง GMP และ PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) วางจำหน่ายทั้งไทยในสัดส่วน 80% และต่างประเทศอีก 20% อาทิ สปป.ลาว พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ฯลฯ   เพราะต้องการให้องค์กรและบุคลากรมีคุณภาพมากขึ้น จึงเลือกเข้าร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนสู่ AEC หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ บริษัทฯ ได้เครือข่ายใหม่มากขึ้น พนักงานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนได้เข้าฝึกอบรมจนเกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์ค รวมถึงมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าเดิม ส่วนในแง่การผลิตทำให้ทราบต้นทุนที่แท้จริง ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนให้ผลิตภัณฑ์บางรายการได้ถึง 10%   เภสัชกร ชาญณรงค์ เตชะอังกูร บริษัท มิลลิเมด จำกัด 823 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ : 0 2945 9555 โทรสาร : 0 2945 9925 www.millimedthailand.com   ที่มา : รายงานประจำปี 2559 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม