• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 24
    มี.ค. 2563
    ยงสง่า ใช้ระบบอัตโนมัติ เพิ่มผลิตภาพธุรกิจสิ่งทอ

    บริษัท ยงสง่า จำกัด ก่อตั้งโดย คุณสง่า มานัสทน เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้า เสื้อผ้าแฟชั่น เสื้อผ้ากีฬา ชุดยูนิฟอร์ม มาอย่างยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ด้วยคุณภาพการตัดเย็บสูง ตลอดจนความพร้อมของบุคลากร เครื่องจักร และกำลังการผลิต บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากดีไซเนอร์ เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ให้ร่วมเป็นหนึ่งในฐานการผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ต่าง ๆ     ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต้องปรับตัวให้ทันยุค 4.0 อีกทั้งปัญหาแรงงานขาดแคลน การปรับค่าแรงขั้นต่ำ บริษัทจึงเรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พบว่าผลิตภาพหลังการปรับปรุงอยู่ที่ร้อยละ 81.44 คิดเป็นต้นทุนตัวละ 7.44 บาท ผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 99.12 จะทำให้ต้นทุนลดลง 7.67 บาทต่อตัว หรือ 4,602,000 บาทต่อปี   นอกจากนี้ การใช้จักรลาเจียนลมอัตโนมัติทำให้เวลาเจียนชายเหลือ 0.12 นาที คิดเป็นประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 350 คิดเป็นค่าแรงทางตรง 14,218.75 บาทต่อเดือน หรือ 170,625 บาทต่อปี ทั้งยังเห็นความสำคัญของการใช้โปรแกรม ERP มาช่วยวางแผนและบริหารการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการผลิตชิ้นงานในปริมาณที่แตกต่าง และสามารถจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าในระยะเวลาที่กำหนดได้ คุณสง่า มานัสทน บริษัท ยงสง่า จำกัด 185 -185/1 ซ.ประชาอุทิศ 15 ถ.ประชาอุทิศ  แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0 2428 5967-9   เว็บไซต์ https://www.yongsanga.com/    ที่มา : รายงานประจำปี 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม