• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ความสำเร็จผู้ประกอบการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 31
    ม.ค. 2557
    โรงงานสุราษฎร์ดินทอง จุดประกายเครื่องปั้นดินเผาแห่งเดียวของภาคใต้ สร้างรายได้สู่ครอบครัว

    ทุกแวดวงธุรกิจย่อมมีคู่แข่งที่พร้อมจะปรากฏตัวอยู่เสมอเพื่อเข้าสู่สมรภูมิรบแห่งการแข่งขันชิงความเป็นเบอร์หนึ่งทางการตลาด แต่ถ้าตลาดนั้นยังไร้คู่แข่งก้าวเข้ามาร่วมเส้นทาง ก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ควรคว้าไว้ เช่นเดียวกับ คุณพิเชษฐ ตริตระการ เจ้าของโรงงานสุราษฎร์ดินทอง จ.สุราษฎร์ธานี นับว่าเป็นเจ้าแรก ๆ ในภาคใต้ที่ได้ริเริ่มทำธุรกิจเครื่องปั้นดินเผารูปแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ทว่า ในตอนนั้น การก้าวเข้ามาในแวดวงด้านเครื่องปั้นดินเผา คงเป็นเพราะเขาเล็งเห็นว่ายังไม่มีคู่แข่งในภาคใต้ ผนวกกับย้อนไปในปี พ.ศ.2528 เขาเคยอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 8 จึงยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นบวกกับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจนั่นเอง   สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณพิเชษฐ เน้นไปที่กลุ่มสินค้าที่นำไปใช้งานเป็นหลัก อาทิ กระถางต้นไม้ในรูปทรงต่างๆ ที่มีหลากหลายขนาด โดยมีทั้งชนิดเคลือบและชนิดไม่เคลือบ รวมถึง ยังมีถ้วยหรือจอกรับน้ำยางพารา ที่นิยมในกลุ่มตลาดยางพาราภาคใต้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของคุณพิเชษฐส่วนหนึ่งเลือกใช้ดินเหนียวจากชุมชนใกล้เคียง เผาด้วยไม้ฟืน (ใช้ปีกไม้ยางพารา) เป็นส่วนประกอบในการเผา ซึ่งทุกผลงานล้วนผ่านช่างฝีมือระดับชำนาญการเท่านั้น   ปัจจุบัน คุณพิเชษฐยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ โดยหากมีเวลามักจะเข้าร่วมอบรมเสมอ ๆ เช่น การเข้าร่วมอบรมโครงการของศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง ทำให้ได้รับความรู้และเทคนิคเชิงลึกต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเตรียมเคลือบ การนำสูตรเคลือบที่พัฒนาแล้วไปถ่ายทอดให้กับโรงงานเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ ซึ่งผลที่ได้รับหลังจากการอบรม ทำให้คุณพิเชษฐ สามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   อย่างไรก็ตาม การกระจายสินค้าของคุณพิเชษฐ์ นับว่าเป็นรายใหญ่ในภาคใต้ที่ผลิตส่งไปยังหลายจังหวัด อาทิ ภูเก็ต พังงา กระบี่ สงขลา ฯลฯ โดยอนาคตอันใกล้นี้ คุณพิเชษฐ์ยังไม่หยุดที่จะเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิคเชิงลึกต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นสุดยอดของมืออาชีพอีกด้วย   คุณพิเชษฐ์ ตริตระการ โรงงานสุราษฎร์ดินทอง 105/1 หมู่ 8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000   ที่มา : รายงานประจำปี 2557 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม