• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
รายการวาไรตี้ธุรกิจเพื่อ SMEs

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

  • 18
    ม.ค. 2564
    หัตถ์จันทร์ Hatchan l SMEs Grow Up : ต้นแบบความสำเร็จ

    ภาพรวมธุรกิจ: เสื้อผ้าฝ้ายผ่านการทอมือจากเส้นใยธรรมชาติ เป็นการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาล้านนา มาออกแบบให้ร่วมสมัย Minimal Style สวมใส่ง่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งผ่านกระบวนการขั้นตอนย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ภายใต้Slogan : สร้างสรรค์ธรรมชาติ ด้วยภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ผลิตภัณฑ์/บริการ: สินค้าแปรรูป ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายทอมือจากเส้นใยธรรมชาติ ผ่านการย้อมสีธรรมชาติ นำมาแปรรูป ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า และเครื่องประดับจากผ้า