• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ITA

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

วันที่เผยแพร่ : 24/06/2019 | เผยแพร่โดย : ploypilin

 
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
      

 
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 
     

 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
 

    


 
 แผนป้องกันการทุจริต