• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

วันที่เผยแพร่ : 29/06/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน