• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

วันที่เผยแพร่ : 29/06/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน


 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

     แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     บันทึกนำ