• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่เผยแพร่ : 29/06/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน