• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
8956 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ประกาศสอบราคาจ้างทำสวนประจำปีงบประมาณ 2557 - - วิธีสอบราคา บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด  เสนอราคา 1,850 บาท บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด  ราคา 1,850 บาท 1850.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8957 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ประกาศสอบราคาจ้างทำสวนประจำปีงบประมาณ 2557 - - วิธีสอบราคา บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด  เสนอราคา 1,850 บาท บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด  ราคา 1,850 บาท 1850.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8958 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2557 - - วิธีสอบราคา หจก.คำตากล้าปิโตรเลี่ยม  เสนอราคา 1,150 บาท หจก.คำตากล้าปิโตรเลี่ยม  ราคา 1,150 บาท 1150.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8959 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2557 - - วิธีสอบราคา หจก.คำตากล้าปิโตรเลี่ยม  เสนอราคา 1,150 บาท หจก.คำตากล้าปิโตรเลี่ยม  ราคา 1,150 บาท 1150.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8960 ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สถานที่ภายในศูนย์ฯ - - ประกาศราคากลาง บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด  เสนอราคา 800 บาท บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด ราคา 800 บาท 800.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8961 ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สถานที่ภายในศูนย์ฯ - - ประกาศราคากลาง บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด  เสนอราคา 800 บาท บริษัท พี.เอส.วาย.ขอนแก่น จำกัด ราคา 800 บาท 800.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8962 ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด - - ประกาศราคากลาง ร้านคลีนิคพริ้นเตอร์ เสนอราคา 1,800  บาท ร้านคลีนิคพริ้นเตอร์ จำนวนเงิน 1,800  บาท 1800.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8963 ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด - - ประกาศราคากลาง ร้านคลีนิคพริ้นเตอร์ เสนอราคา 1,800  บาท ร้านคลีนิคพริ้นเตอร์ จำนวนเงิน 1,800  บาท 1800.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8964 ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย - - ประกาศราคากลาง บริษัท ก๊อปปี้วัน 2009 จำกัด  เสนอราคา 1,600 บาท บริษัท ก๊อปปี้วัน 2009 จำกัด เสนอราคา 1,600 บาท 1600.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8965 ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย - - ประกาศราคากลาง บริษัท ก๊อปปี้วัน 2009 จำกัด  เสนอราคา 1,600 บาท บริษัท ก๊อปปี้วัน 2009 จำกัด เสนอราคา 1,600 บาท 1600.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8966 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม และสนามหญ้า บริเวณภายในศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 - - วิธีสอบราคา 1.  หจก. เชียงใหม่หลีเฮง  เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 525  บาท 2.  หจก. คลังเครื่องเขียน เสนอราคา 8 รายการจำนวนเง 1.  หจก. เชียงใหม่หลีเฮง  เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 525  บาท 2.  หจก. คลังเครื่องเขียน เสนอราคา 8 รายการจำนวนเง 4000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8967 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม และสนามหญ้า บริเวณภายในศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 - - วิธีสอบราคา 1.  หจก. เชียงใหม่หลีเฮง  เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 525  บาท 2.  หจก. คลังเครื่องเขียน เสนอราคา 8 รายการจำนวนเง 1.  หจก. เชียงใหม่หลีเฮง  เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 525  บาท 2.  หจก. คลังเครื่องเขียน เสนอราคา 8 รายการจำนวนเง 4000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8968 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารและบริเวณภายในศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 - - วิธีสอบราคา ร้านแก่นนครอาร์ตเวิร์ค (2005)  เสนอราคา 5,000 บาท ร้านแก่นนครอาร์ตเวิร์ค (2005) ราคา 5,000 บาท 5000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8969 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารและบริเวณภายในศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 - - วิธีสอบราคา ร้านแก่นนครอาร์ตเวิร์ค (2005)  เสนอราคา 5,000 บาท ร้านแก่นนครอาร์ตเวิร์ค (2005) ราคา 5,000 บาท 5000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8970 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557 - - วิธีสอบราคา นางคำบง  อ่อนสาคร  เสนอราคา 13,500 บาท นางคำบง อ่อนสาคร ราคา 13,500 บาท 13500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -

Total : 9135