• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ค้นหา
หมวดหมู่
เริ่มวันที่
สิ้นสุดวันที่
 • 25
  พ.ค. 2563
  กสอ. เสริมความรู้ออนไลน์ แนะช่องทางสร้างรายได้ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

  กรุงเทพฯ 22 พฤษภาคม 2563 – นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมทางออนไลน์ “หลักสูตร ชี้ช่องรวยด้วย Lazada” ร่วมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ณ ห้อง Co-working Space ชั้น 3 อาคาร กสอ.   การอบรมดังกล่าวดำเนินงาน ภายใต้โครงการ “ปั้น SMEs ค้าออนไลน์สู้วิกฤตโควิด-19” ซึ่งเป็นคอร์สอบรมบนออนไลน์ไลฟ์สตรีมผ่าน กลุ่มปิดทาง Facebook Page Digital DIP เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเรียนรู้เทคนิคการประกอบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปสนใจเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวกว่า 1,100 ราย ซึ่งมีวิทยากรที่เชียวชาญด้าน Digital Marketing มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว

 • 21
  พ.ค. 2563
  แม่ทัพ กสอ. ชูมาตรการฟื้นฟู หนุน 4 กลุ่มเป้าหมาย 90 วัน! ดีพร้อมทันที

  กรุงเทพฯ 21 พฤษภาคม 2563 – นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แถลงข่าวในประเด็น “กสอ. ชูมาตรการฟื้นฟู หนุน 4 กลุ่มเป้าหมาย 90 วัน! ดีพร้อมทันที” โดยมี นายภาสกร ชัยรัตน์ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม โซนเอ ชั้น 6 อาคาร กสอ.   อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กสอ. เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยดีพร้อมทันที 90 วัน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เสริมองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน โดยการพัฒนาชุมชน/วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับการท่องเที่ยว 3. เกษตรกร  ธุรกิจเกษตร พัฒนาทักษะการบริหารจัดการอุตสาหกรรม และ 4. ประชาชน แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ ด้วยการปรับ เพิ่ม เพื่อสร้างทักษะใหม่ สร้างโอกาสทางอาชีพอิสระสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยตั้งเป้าฟื้นฟูผู้ประกอบการกว่า 4,000 กิจการ 11 ชุมชน อบรมคนว่างงานสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพกว่า 6,000 คน พร้อมเสริมสร้างทักษะคนตกงาน ว่างงานให้สามารถสร้างธุรกิจใหม่ 400 กิจการ และคาดว่าจะสามารถ สร้างมูลทางเศรษฐกิจกว่า 800 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัยการขับเคลื่อนและกระตุ้น GDP ในกลุ่ม เอสเอ็มอีของประเทศต่อไป ### PRDIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว

 • 21
  พ.ค. 2563
  กสอ. ติดอาวุธออนไลน์ SMEs ด้านบัญชีภาษี เสริมช่องทางฝ่าวิกฤตโควิด-19

  กรุงเทพฯ 20 พฤษภาคม 2563 – นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมทางออนไลน์ หลักสูตร "รู้บัญชีภาษีฝ่าวิกฤตโควิด-19” ร่วมด้วย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ณ ห้อง DIProm Co-working Space ชั้น 3 อาคาร กสอ.   การอบรมดังกล่าวดำเนินงาน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SME ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นการจัดอบรมบนออนไลน์ไลฟ์สตรีมผ่านกลุ่มสาธารณะทาง Facebook Fan Page โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation) เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเรียนรู้เทคนิคการประกอบธุรกิจรวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการแก้ปัญหาและตัดสินใจ รวมทั้งการรักษาธุรกิจให้อยู่รอดในช่วงวิกฤตการณ์ปัจจุบันได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 400 ราย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษีจากสมาคมสำนักงานบัญชีไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการที่นำประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดเกี่ยวกับด้านบัญชีภาษีจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย รวมทั้งสิทธิประโยชน์สำหรับ SME ในช่วงวิกฤตโควิด-19### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว

 • 19
  พ.ค. 2563
  กสอ. ติดอาวุธเอสเอ็มอีไทย ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จับมือภาคการศึกษา-เอกชนติวเข้มธุรกิจแบบไลฟ์สตรีม

  กรุงเทพฯ 19 พฤษภาคม 2563 – นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ติดอาวุธ SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19” ร่วมด้วย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  ณ ห้อง Co-working space ชั้น 3 อาคาร กสอ.   กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้ กิจกรรมการวิจัยและทดสอบตลาดสู่เชิงพาณิชย์ โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาและยกระดับศักยภาพในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ มีโอกาสนำสินค้าที่ถูกพัฒนาออกทดสอบตลาดสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการภาคเอกชน ดำเนินการอบรม Coaching แบบ online และ e-learning ผ่านระบบ SMEs Academy และ Live streaming facebook ซึ่งจะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาดออนไลน์จะสามารถเพิ่มยอดขายมากกว่าร้อยละ 10 ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว

 • 15
  พ.ค. 2563
  กสอ. ติดอาวุธบัญชีออนไลน์ พร้อมเสริมแกร่ง SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19

  กรุงเทพฯ 15 พฤษภาคม 2563 – นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทางออนไลน์ “หลักสูตร “ถอดบทเรียนบัญชี แก้ปัญหาการเงินรับมือ COVID-19” ร่วมด้วย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ณ ห้อง Co-working space ชั้น 3 อาคาร กสอ.   การอบรมดังกล่าวดำเนินงาน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SME ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นคอร์สอบรมบนออนไลน์ไลฟ์สตรีมผ่านกลุ่มปิด : ถอดบทเรียนบัญชีแก้ปัญหาการเงินรับมือ COVID-19 ทาง Facebook Fan Pageโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation) เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเรียนรู้เทคนิคการประกอบธุรกิจ เพื่อให้มีทักษะความรู้ รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้านการเงินระยะสั้นอย่างมีประสิทธิภาพและเร่งด่วน การรักษาธุรกิจให้อยู่รอดในช่วงวิกฤตการณ์ปัจจุบันได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 900 ราย ซึ่งมีวิทยากรที่เชียวชาญด้านการเงินและบัญชี ชั้นนำระดับประเทศมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว