• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search

ปฏิทินกิจกรรม

2
ธ.ค. 2565
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ไม่มีกิจกรรม
02/12/2022 - 02/12/2022
วารสารอุตสาหกรรมสาร

วารสารของราชการที่พิมพ์เผยแพร่กันมายาวนานกว่าหกทศวรรษ โดยเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านอุตสาหกรรม การบริหาร และการจัดการ...

วิดีโอการเรียนการสอน

ท่านสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังของหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ที่กรมฯ ได้จัดขึ้น สำหรับให้ผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่สนใจ ได้รับความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กิจการและองค์กร

E-Service

การให้บริการแก่ประชาชน และผู้ประกอบการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ การฝึกอบรม บริการข้อมูล และความช่วยเหลือทางการเงิน...

รายการวาไรตี้ธุรกิจเพื่อ SMEs

รับชมรายการวาไรตี้ธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งนำเสนอ เคล็ดลับ หลักคิด แรงบันดาลใจสำหรับการดำเนินธุรกิจฯ