• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

“อุตสาหกรรมสาร” คลังข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ

วันที่เผยแพร่ : 22/06/2022 | เผยแพร่โดย : Sutathip

อุตสาหกรรมสารเป็นวารสารราย 2 เดือน ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยแพร่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 64 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรม ซึ่งในวารสารนี้จะมีเนื้อหาประกอบด้วยแนวโน้มของอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการ