544

จำนวนผู้เข้าชม
ภาพประกอบข่าว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการ...
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทา... : 24/04/2014
ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบข่าวสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมติดตามโครงการ/กิจกรรมการสมทบเงิ...
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นางลัดดา ไข่คำ ผู้อำนวยการส่วนพัฒ... : 01/05/2014
ข่าวฝาก/ข่าวสมัครงาน
ภาพประกอบข่าวการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) IP Innovation and Tech...
เงินรางวัลรวมทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยแบ่งเป็... : 25/04/2014
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 696 items in 70 pages
1 25/3/2557 - 25/3/2557
( เวลา 00:03 - 00:03 )
ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและของตกแต่งสู่สากล ปิดลงทะเบียน
2 18/3/2557 - 18/3/2557
( เวลา 00:03 - 00:03 )
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและของตกแต่ง ปิดลงทะเบียน
3 21/4/2557 - 21/4/2557
( เวลา 00:04 - 00:04 )
ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หัตถกรรมเส้นใยพืช" ปิดลงทะเบียน
4 27/3/2557 - 27/3/2557
( เวลา 00:03 - 00:03 )
E-supply Chain รุ่นที่4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปิดลงทะเบียน
5 4/3/2557 - 4/3/2557
( เวลา 00:03 - 00:03 )
E-supply Chain รุ่นที่3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปิดลงทะเบียน
6 19/2/2557 - 19/2/2557
( เวลา 00:02 - 00:02 )
E-supply Chain รุ่นที่2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปิดลงทะเบียน
7 30/5/2557 - 30/5/2557
( เวลา 00:05 - 00:05 )
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ปิดลงทะเบียน
8 1/5/2557 - 1/5/2557
( เวลา 00:05 - 00:05 )
E-supply Chain ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปิดลงทะเบียน
9 22/3/2557 - 22/3/2557
( เวลา 00:03 - 00:03 )
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา ปิดลงทะเบียน
10 2/3/2557 - 2/3/2557
( เวลา 00:03 - 00:03 )
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed
Text/HTML