544

จำนวนผู้เข้าชม
ภาพประกอบข่าว ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลก สนับสนุนโครงการเง...
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลก สนับสนุนโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ... : 07/10/2015
ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบข่าวศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาข้อร...
ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ เทศบาลตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองห... : 07/10/2015
ข่าวฝาก/ข่าวสมัครงาน
ภาพประกอบข่าวขอเชิญรับสิทธิ์พิเศษเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า SWOP - SHANGHAI ...
หากท่านสนใจเข้าร่วมดูงานดังกล่าว โดยทางส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบ... : 07/10/2015
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 852 items in 86 pages
1 23/9/2558 - 23/9/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คลินิคอุตสาหกรรม ภายใต้งาน Thailand industry expo ปิดลงทะเบียน
2 22/9/2558 - 22/9/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คลินิคอุตสาหกรรม ภายใต้งาน Thailand industry expo ปิดลงทะเบียน
3 17/8/2558 - 17/8/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (สุทธินา) จ.ปทุมธานี ปิดลงทะเบียน
4 28/8/2558 - 28/8/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ร้านเสื้อสวย) จ.อุดรธานี ปิดลงทะเบียน
5 13/8/2558 - 13/8/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมกระเป๋าผ้าด้นมือ) จ.สิงหบุรี ปิดลงทะเบียน
6 17/8/2558 - 17/8/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ชลาลัย) จ.กรุงเทพฯ ปิดลงทะเบียน
7 28/6/2558 - 28/6/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (กลุ่มหัถตกรรมผักตบชวาสันป่าม่วง) จ.พะเยา ปิดลงทะเบียน
8 23/9/2558 - 23/9/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (กิมอิ๊ว) จ.ราชบุรี ปิดลงทะเบียน
9 7/9/2558 - 7/9/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (กลุ่มน้ำปลาบ้านหนองม่วง) จ.กาญจนบุรี ปิดลงทะเบียน
10 28/6/2558 - 28/6/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (เพลินจัง) จ.พิจิตร ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed