รับแจ้งเหตุร้องเรียน

544

จำนวนผู้เข้าชม
ภาพประกอบข่าว สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนจัดฝึกอบรม "เทคนิคการเป็นวิทยากร...
กิจกรรมฝึกอบรมนี้ จัดขึ้นในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 (หลักสูตร 3 วัน) ณ ปริ๊นส์... : 28/05/2015
ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบข่าวศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น จัดสัมมนาสรุปผลการดำ...
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น จัดสัมมนาสรุปผลการด... : 28/05/2015
ข่าวฝาก/ข่าวสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 672 items in 68 pages
1 26/5/2558 - 28/5/2558
( เวลา 00:05 - 00:05 )
การทำผลิตภัณฑ์คอมโพสิทด้วยระบบ Vacuum bagging ปิดลงทะเบียน
2 19/1/2558 - 31/7/2558
( เวลา 00:01 - 00:07 )
การพัฒนาที่ปรึกษาเฉพาะทางเชิงลึกด้านระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 สงขลา ลงทะเบียน
3 11/5/2558 - 19/5/2558
( เวลา 00:05 - 00:05 )
กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมการแข่งขันเชิงธุรกิจในยุค Digital Economy ปิดลงทะเบียน
4 19/5/2558 - 19/6/2558
( เวลา 00:05 - 00:06 )
ฝึกอบรมระยะยาว (20 วัน) พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) โรงแรม แคนทารี เบย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปิดลงทะเบียน
5 23/6/2558 - 13/8/2558
( เวลา 00:06 - 00:08 )
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาธุรกิจอาหารและเกษตรแปรรูป ม.หอการค้าไทย ปิดลงทะเบียน
6 1/3/2558 - 30/9/2558
( เวลา 00:03 - 00:09 )
พัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายด้านการผลิตเพื่อเข้าสู่ AEC ปิดลงทะเบียน
7 14/5/2558 - 16/5/2558
( เวลา 00:05 - 00:05 )
รู้แจ้งด้วยตนเองผ่านระบบ Shindan รุ่น 4 ปิดลงทะเบียน
8 30/3/2558 - 25/9/2558
( เวลา 00:03 - 00:09 )
การจัดประกวดด้านการออกแบบ ปิดลงทะเบียน
9 12/5/2558 - 22/5/2558
( เวลา 00:05 - 00:05 )
โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ห้องทับทิม อาคาร SME Bank Tower ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ปิดลงทะเบียน
10 5/3/2558 - 15/9/2558
( เวลา 00:03 - 00:09 )
สร้างการรับรู้ศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed