รับแจ้งเหตุร้องเรียน

544

จำนวนผู้เข้าชม
ภาพประกอบข่าว รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(นายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์) ต...
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รายงานผลการดำเนินง... : 02/03/2015
ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบข่าวศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 มอบเงินให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม...
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 มอบเงินให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม... : 03/03/2015
ข่าวฝาก/ข่าวสมัครงาน
ภาพประกอบข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่...
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จ.นครราชสีมา เพื่อดำเนินการส... : 03/03/2015
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 440 items in 44 pages
1 1/5/2558 - 31/5/2558
( เวลา 00:05 - 00:05 )
คลินิคอุตสาหกรรม ปิดลงทะเบียน
2 1/3/2558 - 31/3/2558
( เวลา 00:03 - 00:03 )
บริการข้อมูลและปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ปิดลงทะเบียน
3 1/7/2558 - 31/7/2558
( เวลา 00:07 - 00:07 )
บริการข้อมูลและปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ปิดลงทะเบียน
4 18/3/2558 - 20/3/2558
( เวลา 00:03 - 00:03 )
Online Marketing สำหรับะุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ลงทะเบียน
5 6/2/2558 - 20/9/2558
( เวลา 00:02 - 00:09 )
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปิดลงทะเบียน
6 17/2/2558 - 19/2/2558
( เวลา 00:02 - 00:02 )
การบริหารงานขายเพื่อรุก AEC ห้องแพรวา ชั้น 7 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ปิดลงทะเบียน
7 1/4/2558 - 30/4/2558
( เวลา 00:04 - 00:04 )
ฝึกอบรมระยะสั้น(3 วัน)ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปิดลงทะเบียน
8 24/2/2558 - 27/2/2558
( เวลา 00:02 - 00:02 )
“กฎหมายอาหารและการประยุกต์ใช้ระบบ GMP/ HACCP/ ISO 22000 ในอุตสาหกรรมอาหาร” ปิดลงทะเบียน
9 12/1/2558 - 30/9/2558
( เวลา 00:01 - 00:09 )
การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปิดลงทะเบียน
10 25/2/2558 - 27/2/2558
( เวลา 00:02 - 00:02 )
การประยุกต์ใช้เครื่องมือ ISO/TS16949 เพื่อลดต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนยายนต์สู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซ ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed