รับแจ้งเหตุร้องเรียน

544

จำนวนผู้เข้าชม
ภาพประกอบข่าว ขอเชิญผู้ประกอบการจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร"กลย...
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ขอเชิญผู้ประกอบการจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วม... : 07/07/2015
ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบข่าวศูนย์ส่งเสริมอุตสากรรมภาคที่ 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าก...
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเสาธงทอง วังยางรีสอร... : 07/07/2015
ข่าวฝาก/ข่าวสมัครงาน
ภาพประกอบข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติ...
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีส... : 07/07/2015
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 749 items in 75 pages
1 25/6/2558 - 25/6/2558
( เวลา 00:06 - 00:06 )
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ปิดลงทะเบียน
2 21/3/2558 - 21/3/2558
( เวลา 00:03 - 00:03 )
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โรงแรมทวินโลตัสและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปิดลงทะเบียน
3 21/3/2558 - 21/3/2558
( เวลา 00:03 - 00:03 )
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ปิดลงทะเบียน
4 23/6/2558 - 23/6/2558
( เวลา 00:06 - 00:06 )
การบริหารงานขายเพื่อตลาดรุกและรับ AEC ปิดลงทะเบียน
5 17/6/2558 - 17/6/2558
( เวลา 00:06 - 00:06 )
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกเครื่องมือแพทย์ ปิดลงทะเบียน
6 21/5/2558 - 21/5/2558
( เวลา 00:05 - 00:05 )
การพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพและโอกาศทางธุรกิจ รุ่น 2 ปิดลงทะเบียน
7 25/6/2558 - 25/6/2558
( เวลา 00:06 - 00:06 )
การประยุกต์ใช้ Digital Economy เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC สำหรับผู้บริหาร ปิดลงทะเบียน
8 1/8/2558 - 1/8/2558
( เวลา 00:08 - 00:08 )
คลินิคอุตสาหกรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปิดลงทะเบียน
9 8/1/2558 - 8/1/2558
( เวลา 00:01 - 00:01 )
การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก (8 Mandays) พัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำให้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปิดลงทะเบียน
10 8/1/2558 - 8/1/2558
( เวลา 00:01 - 00:01 )
ฝึกอบรมระยะสั้น (2 วัน) พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed