รับแจ้งเหตุร้องเรียน

544

จำนวนผู้เข้าชม
ภาพประกอบข่าว ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 เข้าพบอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์...
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ในวันที่ 1 กค. 2558 ผอ.ศภ.3 กสอ. (นางสาวนิรามัย... : 02/07/2015
ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบข่าวศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตั้งม...
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุ... : 02/07/2015
ข่าวฝาก/ข่าวสมัครงาน
ภาพประกอบข่าวศููนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 รับสมัครบุคคลเข้าราชการเป็น...
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ในวันและเวลาราชการ หมดเขตรับสมัคร วัน... : 02/07/2015
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 725 items in 73 pages
1 1/3/2558 - 1/3/2558
( เวลา 00:03 - 00:03 )
การเชื่อมโยงธุรกิจ(business Matching) ปิดลงทะเบียน
2 28/5/2558 - 28/5/2558
( เวลา 00:05 - 00:05 )
กิจกรรมหลักฝึกอบรมระยะยาว ถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี ปิดลงทะเบียน
3 1/1/2558 - 1/1/2558
( เวลา 00:01 - 00:01 )
บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม BOC เดือนมกราคม ปิดลงทะเบียน
4 1/7/2558 - 1/7/2558
( เวลา 00:07 - 00:07 )
การสัมนาแฟชั่นเทรนด์ (ระยะหลัง) ปิดลงทะเบียน
5 8/6/2558 - 8/6/2558
( เวลา 00:06 - 00:06 )
พัฒนาทักษะการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง บ้านโคกชุมบก หมู่ 5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปิดลงทะเบียน
6 13/6/2558 - 13/6/2558
( เวลา 00:06 - 00:06 )
การออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจ ปิดลงทะเบียน
7 20/6/2558 - 20/6/2558
( เวลา 00:06 - 00:06 )
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Matrix และการผลิตต้นแบบด้วยเครื่อง RP ปิดลงทะเบียน
8 8/6/2558 - 8/6/2558
( เวลา 00:06 - 00:06 )
เทคโนโลยีการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถงานแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ ปิดลงทะเบียน
9 8/6/2558 - 8/6/2558
( เวลา 00:06 - 00:06 )
กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมด้านการตลาดในยุค Digital Economy ปิดลงทะเบียน
10 11/5/2558 - 11/5/2558
( เวลา 00:05 - 00:05 )
พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการการผลิต โรงงาน Hand IN Hand อ.รามัน จ.ยะลา ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed