รับแจ้งเหตุร้องเรียน

544

จำนวนผู้เข้าชม
ภาพประกอบข่าว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ผอ.นิรามัย ศิริศร...
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ผอ.นิรามัย ศิริศรีสุดากุล พร้อมเจ้าห... : 22/05/2015
ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบข่าวเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11...
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1... : 22/05/2015
ข่าวฝาก/ข่าวสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 665 items in 67 pages
1 1/3/2558 - 1/9/2558
( เวลา 00:03 - 00:09 )
การจัดประกวดด้านการออกแบบ ปิดลงทะเบียน
2 12/5/2558 - 22/5/2558
( เวลา 00:05 - 00:05 )
โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ห้องทับทิม อาคาร SME Bank Tower ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ปิดลงทะเบียน
3 1/3/2558 - 1/9/2558
( เวลา 00:03 - 00:09 )
สร้างการรับรู้ศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ปิดลงทะเบียน
4 28/4/2558 - 30/4/2558
( เวลา 00:04 - 00:04 )
การพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ปิดลงทะเบียน
5 13/4/2558 - 13/5/2558
( เวลา 00:04 - 00:05 )
การฝังอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ รุ่นที่ 3/2558 ปิดลงทะเบียน
6 20/5/2558 - 22/5/2558
( เวลา 00:05 - 00:05 )
การสร้างแบบแพทเทิร์นกระเป๋าแฟชั่น ปิดลงทะเบียน
7 13/5/2558 - 13/5/2558
( เวลา 00:05 - 00:05 )
คอมโพสิทกับงานรับช่วงการผลิต ปิดลงทะเบียน
8 1/5/2558 - 31/7/2558
( เวลา 00:05 - 00:07 )
คลินิกอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 ปิดลงทะเบียน
9 12/2/2558 - 26/2/2558
( เวลา 00:02 - 00:02 )
การบริหารการจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยุคใหม่ ปิดลงทะเบียน
10 29/5/2558 - 29/5/2558
( เวลา 00:05 - 00:05 )
อบรมหลักสูตร "การเพิ่มโอกาสการตลาดผ่าน Social Media" ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed