รับแจ้งเหตุร้องเรียน

544

จำนวนผู้เข้าชม
ภาพประกอบข่าว กสอ. จัดการประกวดที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2558 (DIP Consultan...
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค ถนนราชปรารภ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 : 23/01/2015
ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบข่าวศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ติดตามการดำเนินกิจกรรมหลังการฝึก...
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ติดตามการดำเนินกิจกรรมหลังการฝึ... : 26/01/2015
ข่าวฝาก/ข่าวสมัครงาน
ภาพประกอบข่าวเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (4 ...
รับสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันอังคารที... : 19/01/2015
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 300 items in 30 pages
1 30/3/2558 - 10/4/2558
( เวลา 00:03 - 00:04 )
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ปิดลงทะเบียน
2 14/2/2558 - 25/7/2558
( เวลา 00:02 - 00:07 )
การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepr ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปิดลงทะเบียน
3 14/2/2558 - 25/7/2558
( เวลา 00:02 - 00:07 )
การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepre ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปิดลงทะเบียน
4 26/1/2558 - 11/2/2558
( เวลา 00:01 - 00:02 )
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เทคนิค CEFE) : Business Model Canvas กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ปิดลงทะเบียน
5 17/1/2558 - 22/3/2558
( เวลา 00:01 - 00:03 )
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) โรงแรมซี เอส ปัตตานี ปิดลงทะเบียน
6 18/4/2558 - 7/6/2558
( เวลา 00:04 - 00:06 )
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตร NEC-ธุรกิจอาหาร. อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ปิดลงทะเบียน
7 7/3/2558 - 20/5/2558
( เวลา 00:03 - 00:05 )
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เศรษฐีใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปิดลงทะเบียน
8 14/1/2558 - 30/3/2558
( เวลา 00:01 - 00:03 )
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจความงามและสุขภาพ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปิดลงทะเบียน
9 3/1/2558 - 31/5/2558
( เวลา 00:01 - 00:05 )
การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก (8 Mandays) การเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ไร่จวนชินเกษตรอินทรีย์ เลขที่ 26 หมู่ 2 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ปิดลงทะเบียน
10 1/1/2558 - 28/2/2558
( เวลา 00:01 - 00:02 )
การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก (8 Mandays) การเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed