• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงินงบประมาณ 13,500.00 บาท

ประกาศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวิเชียร มัตติตานัง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,500.00 บาท

ลงเมื่อวันที่ 24/11/2022

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน