• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและของที่ระลึกศึกษาดูงานประกอบการจัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 6,380.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและของที่ระลึกศึกษาดูงานประกอบการจัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน ส.ก๊อปปี้

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,380 บาท (หกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

ลงเมื่อวันที่ 21/01/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7