• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาบุคลากรภาคการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่น วงเงินราคากลาง บาท

สถานที่จัดส่งข้อเสนอโครงการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
117  หมู่ 1  ถนนมาลัยแมน  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทรศัพท์  035-441027,035-441029   , 035-441030

ผู้รับผิดชอบการประสานงาน  นางณิชกุล  สระน้ำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   โทรศัพท์  035-441029  ,035-441031  โทรสาร 035-441030


    เอกสารแนบเครื่องหนัง                เอกสารแนบสิ่งทอลงเมื่อวันที่ 09/12/2014

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม