• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง างเหมาบุคคลภายนอกให้คำปรึกษาแนะนำโครงการสานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Entrepreneur (นางสุภาวดี พนัสอำพน) จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 129,600.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา างเหมาบุคคลภายนอกให้คำปรึกษาแนะนำโครงการสานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Entrepreneur (นางสุภาวดี พนัสอำพน) จำนวน 1 งาน 

ลงเมื่อวันที่ 31/07/2020

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์