• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ประกาศราคากลางโครงการ การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาด และเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย วงเงินราคากลาง บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ประกาศราคากลางโครงการ การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาด
และเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สถานที่จัดส่งข้อเสนอโครงการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
117  หมู่ 1  ถนนมาลัยแมน  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000  โทรศัพท์  035-441027,035-441029 ต่อ 19  , 035-441030

ผู้รับผิดชอบการประสานงาน  นายชาติชาย ตั้งต้นตระกูล  นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
       นายสันติ     วังทองชุก     เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรม  โทรศัพท์   035-441029 ต่อ 19  โทรสาร 035-441030


ลงเมื่อวันที่ 12/11/2014

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8