• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ประกาศราคากลางกิจกรรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต (MDICP) วงเงินราคากลาง บาท

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ประกาศราคากลางกิจกรรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP ภูมิภาค)

สถานที่จัดส่งข้อเสนอโครงการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
117  หมู่ 1  ถนนมาลัยแมน  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 โทรศัพท์  035-441027,035-441029 ต่อ 19  , 035-545514

ผู้รับผิดชอบการประสานงาน  นางสาวสารี  สีโรย  นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ  โทรศัพท์ 09-3941-4441,  035-441029 ต่อ 19    โทรสาร 035-441030

 

  รายละเอียดราคากลาง

ลงเมื่อวันที่ 11/11/2014

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม