• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

วันที่เผยแพร่ : 04/07/2022 | เผยแพร่โดย : ploypilin

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก