• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ : 12/05/2022 | เผยแพร่โดย : admin

            ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายละเอียดดังแนบ