• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วันที่เผยแพร่ : 24/03/2021 | เผยแพร่โดย : ploypilin

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อ คลิก