• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติการ

วันที่เผยแพร่ : 21/10/2019 | เผยแพร่โดย : admin02

               เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

รายละเอียดดังแนบ