• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้ดีพร้อม (คพอ. ดีพร้อม)

วันที่เผยแพร่ : 02/11/2022 | เผยแพร่โดย : nutnaree

 รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้ดีพร้อม (คพอ. ดีพร้อม) 

 

 

 รับสมัคร (50 ราย)

รุ่นที่ 400 กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565

 

 สัมภาษณ์

วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2565

 

 ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2565

 

เริ่มเรียนหลักสูตร คพอ. ปี 2566

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2566

 อบรมหลักสูตรแบบ Offline

 โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หุ้นส่วน ทายาท หรือผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจ

ต้องดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

 กิจการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 

 สมัครเข้าร่วมโครงการ CLICK