• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ProPak Asia 2020 - Featuring ThaiStar Packaging Awards

วันที่เผยแพร่ : 31/07/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

ProPak Asia 2020 - Featuring ThaiStar Packaging Awards

ฟรีสัมมนาออนไลน์ (บรรยายภาษาไทย):

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563  เวลา 13.30 - 15.30 น.

 

 

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมมือกับผู้จัดงาน ProPak Asia สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ขอเชิญ นักเรียนนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ ท่านผู้ประกอบการ บริษัท และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาให้หัวข้อ ProPak Asia 2020 - Featuring ThaiStar Packaging Awards เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020)

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้แล้ววันนี้