• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประชาสัมพันธ์การติดตามข้อมูลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

วันที่เผยแพร่ : 01/11/2019 | เผยแพร่โดย : abhimuk

ปัจจุบันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดทำช่องทางทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่สนใจ สามารถรับข้อมูล และ/หรือบริการ ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

 

ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

 

   

 

ช่องทางการเข้าสู่สื่อสังคมออนไลน์ของ กสอ.

 

(ก) สำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่องทางการเข้าสู่สื่อสังคมออนไลน์ของกรมฯ จะถูกตรึงไว้บริเวณด้านล่างขวา

 

 

(ข) สำหรับหน้าจอ Smartphone ช่องทางการเข้าสู่สื่อสังคมออนไลน์ของกรมฯ จะถูกตรึงไว้บริเวณด้านล่าง