• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประชาสัมพันธ์ Shop4U สู้ COVID-19

วันที่เผยแพร่ : 26/03/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

  

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะสินค้าขาดแคลน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมทั้งเวชภัณฑ์ที่มีความจำเป็น ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสินค้าประเภทต่าง ๆ ในข้างต้นได้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงทำการรวบรวมข้อมูลรายการสินค้า รวมทั้งสถานที่จัดจำหน่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น