• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่เผยแพร่ : 21/11/2022 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่พิษณุโลกมอบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

จ.พิษณุโลก 19 พฤศจิกายน 2565 - ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และมอบนโยบายให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

 

โดยการประชุมปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายให้พื้นที่เน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคการบริการ เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้วยการกระจายรายได้ให้กับภาคเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ 4 มิติ ได้แก่ 1) การสร้างความสำเร็จให้กับภาคธุรกิจ 2) การดูแลประชาชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม 3) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4) การกระจายรายได้ให้กับประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเน้นย้ำให้ภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ### PR.DIPROM (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน