• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

“อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม

วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022 | เผยแพร่โดย : sudav

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม
 • “อธิบดีณัฐพล ร่วมปั้น : ไทยเบฟ ร่วมสร้าง” DIPROM Community ช่วย OTOP นวัตวิถี ผนึกกำลังดีพร้อมฮีโร่ โชว์ CSR ครบเครื่องเรื่องการพัฒนา Collaborative Networking รัฐ..เอกชน..ชุมชนดีพร้อม

จ.กำแพงเพชร 25 พฤษภาคม 2565 - ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ไทยเบฟ นำทีมโดย นายวีระชัย ไชยมงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ไทยเบฟ และนายทำนาย ราชโคตร กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงพื้นที่ที่ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนวัตวิถี หมู่บ้านวังน้ำ ซึ่งมีนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารดีพร้อม โดยมีนายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 นายวรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ เข้าร่วม ณ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง

 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ดีพร้อม และไทยเบฟ ตามนโยบายช่วยชุมชนสู่การเป็น “ชุมชนดีพร้อม หรือ DIPROM Community” ซึ่งเป็น 1 ใน 7 วิธี ปั้นชุมชนดีพร้อม คือ คนชุมชนดีพร้อม โดยนำ DIPROM HEROES โมเดลมาต่อยอดให้กับคนในชุมชนให้สามารถพัฒนาชุมชนเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านวังน้ำ (Travel in Ban Wangnam) พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โดยการจัดโปรแกรมท่องเที่ยววิถีไทดำ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1) ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทดำ บ้านวังน้ำที่แสดงถึงภาพรวมกิจกรรมการท่องเที่ยวและประวัติของหมู่บ้าน

2) แปลงสาธิตสวนเกษตรปลอดภัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเลี้ยงพันธ์สัตว์น้ำ โครงการตลาดผักเศรษฐกิจหมุนเวียน

3) ล่องแพชมชีวิตสองฝั่งคลองวังน้ำ/ศึกษาเรียนรู้ชมสวนพอเพียง

4) ชมการแสดงประจำถิ่น

5) จัดโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยว

6) นิทรรศการชุมชนไทดำ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ดีพร้อม และไทยเบฟ มุ่งเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR) ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้แสดงถึงวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไทดำที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2492 ได้สืบสานมาสู่ชนรุ่นหลังต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม ดีพร้อม เร่งพัฒนายกระดับชุมชนสู่การเป็น “ชุมชนดีพร้อม หรือ DIPROM Community อย่างเต็มรูปแบบ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินค้าและภาคบริการของชุมชน โดยมีการพัฒนาที่ครบถ้วนใน 7 มิติที่ดีพร้อม ทั้งแผนชุมชน คนชุมชน แบรนด์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องจักรชุมชน ตลาดชุมชน และเงินหมุนเวียนในชุมชน
### PRDIPROM (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว