• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

“อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย

วันที่เผยแพร่ : 25/10/2021 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย
 • “อธิบดีณัฐพล” นำคณะดีพร้อม ลงพื้นที่กรุงเก่า ส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย

จ.อยุธยา 21 ตุลาคม 2564 - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสากรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กสอ. นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา เลขานุการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กสอ. และนายวุฒิธร มิลินทจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด และเจ้าหน้าที่ ดีพร้อม ลงพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมส่งมอบ “ถุงปันน้ำใจ” ให้ผู้ประสบอุกภัย จำนวน 1,645 ถุง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องที่ผู้ประสบอุทกภัยในตำบลสำเภาล่มและตำบลปราสาททอง โดยมี นาง ซาร่าห์ วิเศษศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม และนายกเทศมนตรีตำบลปราสาททอง เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ ### PR.DIPROM (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน /ภาพข่าว