• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ดีพร้อม เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ e-Commerce เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ รอด พร้อม โต! ด้วย Social Commerce

วันที่เผยแพร่ : 20/10/2021 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • ดีพร้อม เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ e-Commerce เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ รอด พร้อม โต! ด้วย Social Commerce
 • ดีพร้อม เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ e-Commerce เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ รอด พร้อม โต! ด้วย Social Commerce
 • ดีพร้อม เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ e-Commerce เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ รอด พร้อม โต! ด้วย Social Commerce
 • ดีพร้อม เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ e-Commerce เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ รอด พร้อม โต! ด้วย Social Commerce
 • ดีพร้อม เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ e-Commerce เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ รอด พร้อม โต! ด้วย Social Commerce
 • ดีพร้อม เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ e-Commerce เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ รอด พร้อม โต! ด้วย Social Commerce
 • ดีพร้อม เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ e-Commerce เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ รอด พร้อม โต! ด้วย Social Commerce
 • ดีพร้อม เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ e-Commerce เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ รอด พร้อม โต! ด้วย Social Commerce
 • ดีพร้อม เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ e-Commerce เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ รอด พร้อม โต! ด้วย Social Commerce
 • ดีพร้อม เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ e-Commerce เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ รอด พร้อม โต! ด้วย Social Commerce
 • ดีพร้อม เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ e-Commerce เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ รอด พร้อม โต! ด้วย Social Commerce
 • ดีพร้อม เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ e-Commerce เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ รอด พร้อม โต! ด้วย Social Commerce

กรุงเทพฯ 20 ตุลาคม 2564 - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ e-Commerce ให้ดีพร้อมในยุคโควิดและการสัมมนาเรื่อง “การทำการตลาดออนไลน์ ด้วย Social Commerce อยู่ได้ไปรอดในยุคโควิด” ร่วมด้วย นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมี นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Facebook Live

 

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ e-Commerce ให้ดีพร้อมในยุคโควิด จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในยุคโควิดที่ยังมีอยู่ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Social Commerce พร้อมกับเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างครบวงจรและมียอดขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าออนไลน์มีองค์ความรู้ในการเข้าถึงการขายสินค้าให้กับภาครัฐ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่การตลาดที่มีการใช้ข้อมูล การบริหารจัดการร้านค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media หรือ e-Commerce 2.0 ผ่านการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. Online Training จัดฝึกอบรมออนไลน์ด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Social Commerce แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 คน ให้เหมาะสมตามประเภทอุตสาหกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 2. Online Coaching การให้คำปรึกษาแนะนำแบบกลุ่มทางออนไลน์ด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Social Commerce แก่กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 600 คน 3. Market Testing การทดสอบการทำการตลาด แก่กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย ประชาสัมพันธ์สินค้า และเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการในการทำการตลาดผ่าน Social Commerce โดยมีแผนการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 120 วัน ซึ่งคาดว่าผลจะก่อให้เกิดการค้าเชื่อมโยงระหว่างผู้ชื้อและผู้ขาย กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค และก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นโดยรวมไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ### PR.DIPROM (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน /ภาพข่าว