• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว

วันที่เผยแพร่ : 01/04/2021 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว
 • ดีพร้อมลงพื้นที่กรุงเก่า โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมงัดไม้เด็ด STI 3 มาตรการ ช่วยธุรกิจไทยเต็มเหนี่ยว

จ.พระนครศรีอยุธยา 1 เมษายน 2564 - นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะสื่อมวลชนและคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน ภายใต้ กิจกรรม SMEs Grow Up ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการ “ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19” พร้อมเผยผลสำรวจผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจทั่วประเทศ 1,494 ราย เตรียมเร่งพัฒนา 3 มาตรการสติ (STI) ฟื้นฟูเร่งด่วนช่วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ณ บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด อำเภอวังน้อย

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ดีพร้อม (DIPROM) เร่งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มอบหมายทีมกูรูดีพร้อม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้ง 11 ศูนย์ทั่วประเทศ เร่งสำรวจผลกระทบและความต้องการของผู้ประกอบการ จำนวน 1,494 ราย พบว่าผลกระทบที่ผู้ประกอบการประสบปัญหามากที่สุดคือ กำลังซื้อลูกค้าลดลงและด้านการตลาด ขณะเดียวกันยังได้สำรวจการปรับตัวของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ พบว่ามีการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ปรับลดราคา และพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานและความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยภาพรวมในการปรับตัวของผู้ประกอบการเป็นไปตามแนวทางที่ดีพร้อมได้ส่งเสริมในปี 2563 ซึ่งถือได้ว่ากรมได้เดินมาถูกทาง และเพื่อยกระดับมาตรการให้สอดรับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ทาง ดีพร้อม ได้นำข้อมูลจากผลสำรวจข้างต้น มาประกอบการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วย “สติ” (STI) 3 มาตรการ ประกอบด้วย 1. มาตรการเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีทักษะการบริหารการเงินที่ดี การส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการขอสินเชื่อ ผ่านการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 2. มาตรการเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี AI เพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว เพื่อเพิ่มศักยภาพในภาคการผลิต สามารถคำนวนข้อจำกัดต่างๆ ทั้งยังช่วยให้เกิดการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และสามารถหยุดและดำเนินการผลิตได้ ในกรณีที่จำเป็นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อแรงงานบุคคล และ 3. มาตรการเพื่อสนับสนุนด้านการตลาด เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งการตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ ดีพร้อม ส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นายภาสกร กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากการหยุดกิจการของห้างสรรพสินค้า ธุรกิจร้านอาหาร และโรงแรม ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 20-30 ในช่วงปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ จึงตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม SMEs Grow Up ซึ่งได้เรียนรู้ทำการตลาดออนไลน์ เพื่อระบายสินค้า เนื่องจากข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถเก็บได้นาน ผ่านการเรียนรู้วิธีการวางกลยุทธ์เพื่อกำหนดจุดยืน/จุดต่างในแพลตฟอร์มออนไลน์ (Brand Value Proposition) การเข้าถึงลูกค้าผ่านบัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ และการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท จึงเป็นโอกาสให้สามารถเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลลัพท์จากการพัฒนาพบว่าสินค้าตนเองมียอดการค้นหาใน Google เพิ่มมากขึ้นจากลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศ ทำให้ยอดขายออนไลน์เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 30 ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว