• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

อธิบดีณัฐพล ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่เผยแพร่ : 01/04/2021 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • อธิบดีณัฐพล ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
 • อธิบดีณัฐพล ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
 • อธิบดีณัฐพล ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
 • อธิบดีณัฐพล ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
 • อธิบดีณัฐพล ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
 • อธิบดีณัฐพล ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
 • อธิบดีณัฐพล ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
 • อธิบดีณัฐพล ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
 • อธิบดีณัฐพล ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
 • อธิบดีณัฐพล ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
 • อธิบดีณัฐพล ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
 • อธิบดีณัฐพล ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

กรุงเทพฯ 1 เมษายน 2564 นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563  โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในนามของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 ได้แก่ นายอภินันท์ เจริญสุข ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 และ นายธีรินทร์ อินทรมูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมถึงเพื่อเป็นการยกย่องส่งเสริมข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว