• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

“อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563

วันที่เผยแพร่ : 22/03/2021 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563
 • “อธิบดีณัฐพล” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี กสอ.” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. ประจำปี 2563

กรุงเทพฯ 22 มีนาคม 2564 - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ "คนดี ศรี กสอ." ประจำปี 2563 จำนวน 9 ท่าน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 79 ปี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติงานราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมี นายภาสกร ชัยรัตน์ นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ผู้บริหาร ข้าราชการ อดีตผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร กสอ. ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สล.กสอ. : ภาพข่าว / รายงาน)