• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

“แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.

วันที่เผยแพร่ : 22/03/2021 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.
 • “แม่ทัพณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี กสอ.

กรุงเทพฯ 22 มีนาคม 2564 - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระนารายณ์ ไหว้ศาลพระภูมิ ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม และไหว้ศาลพระภูมิประจำกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 79 ปี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยมี นายภาสกร ชัยรัตน์ นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กสอ. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สล.กสอ. : ภาพข่าว / รายงาน)