• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

“อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.

วันที่เผยแพร่ : 09/03/2021 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.
 • “อธิบดีณัฐพล” นำพลพรรค กสอ. บวรสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ ครบรอบ 79 ปี กช.กสอ.

กรุงเทพฯ 9 มีนาคม 2564 - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานพิธีบวงสรวงองค์พระนารายณ์ ไหว้ศาลพระภูมิประจำ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กช.กสอ.) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 79 ปี กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมด้วย นายภาสกร ชัยรัตน์ และ นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เข้าร่วมพิธีดังกล่าว นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังได้มอบนโยบายการดำเนินงานการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนผู้ประกอบการแก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กสอ. อีกด้วย ณ อาคารกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กสอ. ถนนพระรามที่ 4 กล้วยน้ำไท คลองเตย ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สล.กสอ. : ภาพข่าว / รายงาน)