• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

“กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันที่เผยแพร่ : 01/12/2020 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • “กสอ. จับมือ สทบ.”ลงพื้นที่ชัยนาทคิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธอง์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

จ.ชัยนาท 29 พฤศจิกายน 2563 - นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดงานการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ร่วมด้วย นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 3.นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) คณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) คณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับ นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและนายรักพงษ์ เชงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ อาคารหอประชุมหน้าโรงพักเก่าสรรพยา ย่านถนนคนเดินตรงข้างโรงพักเก่า อำเภอสรรพยา

 

งานดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถฟื้นตัวกลับมาสู่ปกติ ได้โดยเร็ว นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สาคัญของประเทศไทย โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ของ กสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชัยนาท นำร่อง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสรรพยา อำเภอเนินขาม อำเภอมโนรมย์ และอำเภอสรรค์บุรี เข้าร่วมพัฒนา จำนวน 10 กลุ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ พร้อมรับการจับจ่ายของนักท่องเที่ยว จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ โดยภายในงานประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้ 1. การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงสู่กํารท่องเที่ยว 2. การฝึกอบรมสร้างนักออกแบบชุมชน Local Designer การให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน (THAI IDC MOBILE UNIT) โดยมีการมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้แทนชุมชน 4 หมู่บ้าน 4. คลินิกให้คําปรึกษาแนะนําเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ 5.การแสดงผลิตภัณฑ์หลักของ 4 อําเภอ และ 6. การแสดงผลงานการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 640 คน และคาดว่าการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวจะสามารถส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อชุมชน และในโอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ได้เดินเยี่ยมชมและพบปะประชาชน ผู้ประกอบการในถนนคนเดินโรงพักเก่าสรรพยาอีกด้วย ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกร