• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

กสอ. เปิดตัว 79 สตาร์ แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.

วันที่เผยแพร่ : 20/10/2020 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • กสอ. เปิดตัว 79 สตาร์ แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.
 • กสอ. เปิดตัว 79 สตาร์ แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.
 • กสอ. เปิดตัว 79 สตาร์ แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.
 • กสอ. เปิดตัว 79 สตาร์ แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.
 • กสอ. เปิดตัว 79 สตาร์ แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.
 • กสอ. เปิดตัว 79 สตาร์ แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.
 • กสอ. เปิดตัว 79 สตาร์ แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.
 • กสอ. เปิดตัว 79 สตาร์ แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.
 • กสอ. เปิดตัว 79 สตาร์ แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.
 • กสอ. เปิดตัว 79 สตาร์ แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.
 • กสอ. เปิดตัว 79 สตาร์ แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.
 • กสอ. เปิดตัว 79 สตาร์ แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.
 • กสอ. เปิดตัว 79 สตาร์ แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.

กรุงเทพฯ 20 ตุลาคม 2563 - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะการประกวดรางวัล ThaiStar Packging Awards & WorldStar Awards 2020 Award Ceremony พร้อมด้วย นายสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) นางสาวภัทรา คุณวัฒน์ รองเลขาธิการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย นางสาวยุพิน ธนะติวะกุล ผู้แทนจากธนาคาพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) ร่วมมอบรางวัลในงานครั้งนี้ โดยมี นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

การจัดกิจกรรมประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี พ.ศ. 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Packaging)” ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards 2020) และระดับโลก (WorldStar Awards) เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยให้ทัดเทียมการประกวดระดับสากล และเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ให้เป็นเวทีที่สามารถพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทยได้อย่างแท้จริงต่อไป โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี พ.ศ. 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) ทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 519 ผลงาน และได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 79 รางวัล    ประกอบด้วยประเภทที่ได้รับรางวัล Thaistar Packaging Awards 2020 จำนวน 71 รางวัล รางวัลพิเศษการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3 รางวัล รางวัลพิเศษการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รางวัล และรางวัลพิเศษ TPA Packaging Award จำนวน 2 รางวัล นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบรางวัล WorldStar Awards 2020 จำนวน 10 รางวัล และ WorldStar Student Awards 2019 จำนวน 4 รางวัล ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเชิดชูเกียรติให้เจ้าของผลงานที่ชนะการประกวดแล้ว ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนนักออแบบบรรจุภัณฑ์ไทยในเชิงธุรกิจต่อเหล่าสมาชิกประเทศในระดับสากล และคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศกว่า 60 ล้านบาท ### PR. DIP (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว